top of page

Vanliga frågor - Racketanpassning

Varför måste mitt racket anpassas?

Tennisracketar är ofta föremål för tillverkningsrelaterade avvikelser. Detta kan vara så mycket som 20 gram för två identiska racketmodeller. Om man vill lägga till den vikten som saknas på den lättare racketen uppstår frågan var den extra vikten bör fästas. För att bestämma dessa positioner, måste racketarnas specifikationer mätas. Här spelar begrepp som vikt, balans, svingvikt, och vridvikt en viktig roll. Dessutom är begrepp som polarisation, rekylvikt och MGR/I relevanta för prestation. Verktyget vi använder är omfattande och bekvämt för att noggrant anpassa tennis- och padelracketar. Den erbjuder fördelen att kunna kalkylera och vid behov modifiera racketens egenskaper genom att lägga till vikt på olika positioner av racket. Perfekt för att matcha dina racketar eller anpassa dem för att optimera din prestation.

Vad är statisk vikt?

Om du lägger ett racket på en våg, då mäter du den statiska vikten på tennisracket. Under ett tennisslag spelar racketens statiska vikt en ganska liten roll, eftersom den inte indikerar hur racketens massa är fördelad. Den typiska vikten för ett tennisracket är, utan strängar, ofta mellan 290-325 gram för proffsracketar (strängarna adderar därefter ca 15-20 gram till racket). Den statiska vikten är grundvikten när du väger ditt racket med strängar.

Statisk vik

Vad är svingvikt?

Svingvikt

Svingvikten är förmodligen det mest kända tröghetsmomentet i tennis. Den mäts 100 mm från racketens greppände. Denna punkt kallas även pivotpunkten. Ju högre svingvikt, desto svårare är racketen att svinga och desto mer kraft överförs till den träffade bollen. Det är därför viktigt att känna till din personliga maximala spelbara svingvikt, som å ena sidan inte påverkar din sving negativt, och å andra sidan låter dig få ut maximal kraft ur dina slag. All vikt som fästs utanför pivotpunkten kommer att öka svingvikten. Ju längre bort vikten är från pivotpunkten, desto större effekt. En typisk svingvikt för turneringsracketar är mellan 270-310 kg*cm².

Vad är balans?

Balans är den statiska bestämningen av viktfördelningen hos ett racket. Det mäts från änden av racketens grepp. Om du tar tag i racketen i änden av handtaget och lyfter upp den kan du känna balansen. Om racketen har mer vikt i huvudet, det är mer framtungt, kommer racketen att kännas tyngre i handen än om det är mer vikt nära greppet. Ju mer framtungt ett racket är, desto högre balans har racket. Den typiska balansen för ett racket ligger oftast mellan 30-34 cm.

Balans

Vad är vridvikt?

Vridvikten, eller polarmomentet, är i grunden tröghetsmomentet kring en vridning av rackets vertikala axel. I grund och botten gäller samma lagar som svingvikten, förutom att det gället en annan axel. Ju längre massan är från rotationsaxeln, desto större effekt på vridvikten. En högre vridvikt på tennisracket ger ökad stabilitet mot vridning i sidled, men också en minskning av manöverbarheten hos en racket. Om du inte slår en boll exakt i mitten av racketen gör en högre vridvikt att racketen inte vrider sig lika lätt. När man därmed träffar bollen utanför mitten av strängarna, spenderas mindre energi på att vrida racket än med en låg vridvikt, och racketen känns mer stabil. En typisk vridvikt för ett proffsracket är mellan 12-15 kg*cm².

Vridvikt
Polarisering

Vad är polarisering?

Polarisering berättar om ett rack har mycket massa vid polerna eller i balanspunkten. Polarisering är därmed kopplat till rekylvikt, eftersom ett lätt racket kräver en hög polarisation för att uppnå en hög rekylvikt. Även om polarisering verkar spela en underordnad roll i statiska termer, är det väsentligt för spelkänslan, eftersom ett polariserad racket spelar annorlunda än ett depolariserat. Under en sving känns ett polariserat racket som om du drar den igenom träffpunkten, medan ett depolariserat racket känns som om du trycker den genom träffpunkten. Vilken egenskap som föredras av varje spelare är individuellt.

Vad är rekylvikt?

Rekylvikt är i grunden tröghetsmomentet för ett racket vid balanspunkten. Ju högre rekylvikt ett racket har, desto mer massa är det på racketpolerna (handtaget/huvudändet). Detta tillfälle beskrivs också ofta med termen polarisering. En hög rekylvikt känns mer stabil och mjukare vid bollträffen eftersom mindre rekylenergi överförs till handen. Racketen plöjer därför lättare igenom bollen. En låg rekylvikt främjar längdkontroll av ett skott, men detta kommer med mindre komfort och stabilitet. En typisk rekylvikt för proffsracketar är mellan 140-160 kg*cm².

Vanliga frågor om vridvikt

1. En hög vridvikt är bra för att kunna blockera och styra bollen. En hög vridvikt kräver en mer linjär sving och är mer förlåtande, men mindre manövrerbar. Du kan ha nytta av sådana racketar om du inte träffar bollen rent, du har problem med timing etc. Eller om du har en mer linjär sving som de så kallade WTA-slagen. Kvinnor på touren har vanligtvis en mer linjär svingbana, där racketen fortsätter i samma position hela vägen till bollträffen.

2. En låg vridvikt medför mer manövrerbarhet, vilket innebär att du kan finputsa dina slag och snabbt justera racketens huvudposition.

3. En låg vridvikt innebär att du kan öka svingvikten och ändå ha ett manövrerbart racket.

4. En Låg vridvikt är mindre förlåtande och kräver mer koncentration, bättre fotarbete och generellt mer ansträngning för att kunna spela bra.​

5. I en perfekt värld har ett racket med en låg vridvikt och en högre svingvikt ett högre tak, men återigen bör man sätta taket efter sin egen förmåga.

Hur svingvikten påverkar dina slag

1. En hög svingvikt jämnar ut slagen och gör det nästan omöjligt att endast använda armen under ett slag med dålig teknik. Det beror på att racketen då har ett högre tröghetsmoment, och du måste generera mer momentum med din hand för att få racket att röra sig. Små avvikelser i din handrörelse och muskelverkan påverkar alltså inte rackethuvudets position i en så hög grad.

2. Som resultat av punkt 1, medför detta mindre manövrerbarhet och längre reaktionstider för volleys etc.

3. En högre svingvikt medför vanligtvis en lägre MGR/I och ger dig känslan av att du drar racketen igenom bollträffen, och inte trycker igenom den. Det ger dig känslan av att skära runt om bollen och ger dig mer kontroll.

4. Mer kontroll och konsistens kommer också från faktumet att du med en högre svingvikt kan svinga med en lägre svinghastighet och ändå få samma mängd kraft och spin.

5. En hög svingvikt innebär också att du behöver längre slag för att accelerera racketen. Tänk på Rafael Nadal och Alexander Zverev (Novak Djokovic är också här men inte lika extrem). De har båda en hög svingvikt och en låg MGR/I. De har långa slag, speciellt på forehandsidan, och de spelar med otrolig kontroll och konsistens. På andra sidan spektrumet finns till exempel Nick Kyrgios. Låg svängvikt, hög MGR/I, korta slag, otrolig acceleration av rackethuvudet men bristande konsistens. När han blir spänd orsakar de minsta avvikelserna i hans slagmekanik en mycket större förändring i rackethuvudets position vid bollträffen. Å andra sidan, när exempelvis Nadal och Zverev blir spända, blir deras enda mål att få racketen genom bollträffen så att bollen går in. De lägger mycket mer energi på att göra det, och kan gå in i lockdown läget och fokusera på att inte missa.

6. Det rekommenderas generellt att spelare bör spela med en så hög svingvikt som möjligt, en som inte är så hög att den medför timingproblem för spelaren, när matcherna blir längre. Det är viktigt att känna till sina gränser eftersom en högre svingvikt inte är fördelaktigt om det tröttar ut dig eller om du inte kan accelerera racketen tillräckligt mycket innan bollträffen.

7. En högre svingvikt är mindre förlåtande och kräver att du har bättre fotarbete på grund av de längre slagen. Din positionering måste vara bättre eftersom du inte kan göra snabba justeringar i din svingbana.

8. En högre svingvikt kan innebära mer spin (återigen, om du klarar av att svinga racket). Racketen har mer vinkelmoment under kontakten och följaktligen mer kinetisk energi i vertikal riktning, vilket gör att strängarna kan röra sig mer och snäppa tillbaka sig, och därmed ge mer spin på bollen. Mer vinkelmoment vid bollträffen innebär också mindre deformation av racketen och att mer energi kan överföras till bollen (genom rotations- och kinetisk energi).

9. Racketar med en högre svingvikt har ett högre tak i en perfekt värld. Människor är inte perfekta maskiner, så vi måste kompromissa. Att göra kompromisser är den verkliga konsten med racketmodifieringar. Det är också där MGR/I tar plats, vilket i grunden är ett mått på kompromiss mellan massa, svingvikt och balans.

Vanliga frågor om racketgrepp

Varför är rackets grepp så viktigt?

Greppet är kedjan mellan dig och ditt racket. Det måste finnas en naturlig kontinuitet mellan ditt racket och din handflata, vilket är var betydelsen av racketens grepp kommer in.

Vad händer om mitt racketgrepp är för litet?


Jämför ditt racket med en skruvmejsel med ett litet grepp, som försöker skruva loss en rostig skruv. Det kommer att skada din underarm.

Kan jag spela bättre med ett litet grepp?


Det är en felaktighet att ett litet grepp ger dig mer snäpp och bättre spin. Ett för litet grepp tvingar faktiskt dina muskler att klämma mer för att hålla racketen stadig. Stela muskler innebär förlust av känsla och att trötta ut dem för mycket kan leda till skador.

Vad händer om mitt racketgrepp är för stort?


Ett för stort grepp kan göra det svårare att slå touch slag. Det finns tillfällen där ett för stort grepp kan orsaka skador.

Är sättet att linda greppet viktigt?


En dålig installation av undergrepp och yttergrepp kan hindra dig från att hitta rätt sätt att hålla och svinga ditt racket på. Det kan också skapa blåsor på handflatan.

Hur kan ni hjälpa mig med mitt grepp?


Vi kan förstora, minska eller ändra känslan av ditt grepp. Vi tar noggranna mått på din handflata och anpassar ditt grepp så att det sitter perfekt. Kontakta oss för mer information.

bottom of page